INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.       Administrator danych osobowych

STALPAN Andrzej Pańczak, z siedzibą w Warszawie, NIP: 7991884600, REGON: 369783200,  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II.      Cele i podstawy przetwarzania

*    w celu przesłania oferty na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]):

*    w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o wykonanie usługi ślusarskiej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III.    Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

- biuro księgowe

- dostawcy

- pracownicy firmy STALPAN Andrzej Pańczak

IV.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V.      Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o wykonanie usługi przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VI.    Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)   prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d)   ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f)   prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące i przez Ciebie dostarczone na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h)   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.stalpan.pl. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuo@stalpan.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy o wykonanie usługi.

 

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

KONTAKT

STALPAN

ul. Leszka Czarnego 11
02-496 Warszawa
+48 504 340 480
biuro@stalpan.pl

Potrzebujesz wyceny, zadzwoń albo napisz do nas bezpośrednio lub przez formularz: